Category Archives: Tausiyah

Wajib Atau Sunah, Sholat Berjamaah Bagi Laki-laki … ?

Memang ada ikhtilaf ulama apakah Wajib Ain bagi laki-laki hukumnya shalat  berjamaah di masjid atau hukumnya sunnah saja. Akan tetapi pendapat terkuat hukumnya wajib. Dengan beberapa alasan berikut:   1. Allah yang langsung memerintahkan dalam al-Quran agar shalat berjamaah. Allah Ta’ala berfirman,

Keutamaan Sholat Dhuha

Banyak Orang Yang belum tahu apa akibat yang akan mereka rasakan bila rajin shalat dhuha. Beruntung sekali anda punya kesempatan membaca tulisan dibawah ini, semoga memjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Seperti diungkap oleh Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam

Siapakah Pengikut Dajjal itu ?

Bismillah.. Dajjal, digambarkan dalam hadis-hadis Nabi sebagai seorang pendusta yang sebelah matanya buta, tertulis di keningnya huruf kaf fa’ dan ra’ ((ك ف ر. Kemunculannya pertanda kiamat sudah sangat dekat. Dia menjadi fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Sampai-sampai, setiap

Amal Perbuatan Yang Pertama Kali Dihisab di Hari Kiamat

Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalat. Sedangkan yang pertama kali diputuskan berkaitan dengan perkara yang terjadi di antara sesama manusia adalah darah. Shalat adalah hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Sedangkan darah berkaitan dengan masalah

Lelaki Dilarang Menggunakan Pakaian Dari Kain Sutra

Laki-laki Muslim dilarang menggunakan pakaian dari sutra. Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiallahu’anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: مَن لبِس الحريرَ في الدُّنيا لم يلبَسْه في الآخرةِ وإنْ دخَل الجنَّةَ لبِسه أهلُ الجنَّةِ ولم يلبَسْه هو “Barangsiapa yang memakai pakaian

Apakah Agama Islam itu ?

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambaNya. Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi

Akhirat Adalah Sebagai Tujuan Hidupmu

DUNIA yang kita tinggali ini sesungguhnya hanya bersifat fana atau sementara. Sebaliknya dengan kehidupan dunia, kehidupan akhirat merupakan kehidupan sejati. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ankabut ayat 64 : وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار

Persiapkan ini Dulu Sebelum Pernikahanmu

JODOH itu rahasia Allah. Tugas manusia adalah menyiapkan diri untuk menyambutnya, menyiapkan dirinya agar siap menikah. Apa hal pertama yang harus disiapkan untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Ini bukan hanya soal materi berupa sejumlah dana untuk mahar, walimah dan bekal

Alloh Sudah Mengatur Rejekimu … Jangan Mengeluh !

TERKADANG, kita selalu merasa pusing dan bingung perihal rezeki. Padahal, sudah sangat jelas bahwa Allah-lah yang mengatur segala aspek kehidupan ini termasuk rezeki masing-masing makhluk-Nya. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisi-Nya, dan Dia