Category Archives: Hidayah Islam

Wajib Atau Sunah, Sholat Berjamaah Bagi Laki-laki … ?

Memang ada ikhtilaf ulama apakah Wajib Ain bagi laki-laki hukumnya shalat  berjamaah di masjid atau hukumnya sunnah saja. Akan tetapi pendapat terkuat hukumnya wajib. Dengan beberapa alasan berikut:   1. Allah yang langsung memerintahkan dalam al-Quran agar shalat berjamaah. Allah Ta’ala berfirman,

Apakah Agama Islam itu ?

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambaNya. Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi

Mati Syahid Setelah Bersyahadat

Suatu ketika Rasullullah SAW sedang mempersiapkan diri untuk terjun ke medan perang uhud, tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Seorang lelaki yang berasal dari bani Asyahali bernama Amar bin Thabit datang menemui baginda Rasullullah SAW. Saat itu semua kaum bani

Panglima Romawi Masuk Islam

Kehebatan tentara Islam pada zaman Rasulullah dicatatkan dalam Peperangan Yarmuk pada tahun ke-13 Hijrah antara tentara Romawi dan Islam. Peperangan itu membuktikan jumlah tentara yang banyak bukanlah senjata terkuat untuk mengalahkan musuh. Peperangan Yarmuk tercatat sebagai peristiwa gilang gemilang dalam

Pencarian Yang Panjang, Akhirnya Atheis ini Masuk Islam

Di masa lalu hanya ada dua momen percakapan dengan Tuhan yang diingat oleh Heather; di setiap pernikahan dan pemakaman. Selebihnya, hidupnya sama sekali tanpa Tuhan. Perempuan ini memilih menjadi atheis dikarenakan tidak mendapatkan apapun dalam semua ajaran agama yang ia